Stránky pro dokumentaci receptů postavené na generátoru Zola. https://receptty.org
Go to file
Emil Miler b5cacc2be9
All checks were successful
Build / build (push) Successful in 45s
Úprava struktury receptu na svíčkovou
2024-05-27 11:14:48 +02:00
.gitea/workflows Migrace CI na Gitea Actions 2024-01-06 12:51:09 +01:00
content Úprava struktury receptu na svíčkovou 2024-05-27 11:14:48 +02:00
sample Nové recepty a upravený sample (přidaný tag odšťavňovač) 2023-02-20 17:07:04 +01:00
sass Zrušit top padding u nadpisu ingrediencí 2024-05-10 20:59:17 +02:00
static Oprava a optimalizace fontů 2022-10-17 09:52:52 +02:00
templates Oprava whitespace overflow v background-image 2023-11-09 10:36:59 +01:00
.gitignore Clean .gitignore 2022-12-12 15:01:41 +01:00
config.toml Zamezení trackování u externích odkazů 2023-11-08 10:19:20 +01:00
readme.md Přidání readme 2024-01-05 20:25:56 +01:00

Webové stránky s recepty postavené na generátoru Zola.

Příprava pro vývoj

  1. Nainstalovat Zolu
  2. Naklonovat repozitář, například git clone git@git.0x45.cz:em/receptty.org.git
  3. Spustit Zolu pro vývoj: zola serve, nebo vygenerovat statické HTML: zola build

Jak přidat recept

Ve složce content stačí vytvořit novou složku. Její název bude zároveň URL budoucího receptu. Ve složce s receptem musí být soubor index.md, který obsahuje header:

+++
title = "Název receptu"
date = 2024-01-01
author = "Autor"

[taxonomies]
kategorie = ["category"]
tagy = ["tag1", "tag2"]

[extra]
portions = "1"
time = "120"
source = "Název zdroje"
source_url = "URL zdroje"
+++

Taxonomie a metadata v sekci [extra] jsou nepovinná. Součástí složky může být zároveň obrázek s názvem img.jpg, který se použije pro náhled receptu.