Stránky pro dokumentaci receptů postavené na generátoru Zola. https://receptty.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
Terezka Tichá cbbd4ce796 Úprava překlepu 1 month ago
content Úprava překlepu 1 month ago
sample Nové recepty a upravený sample (přidaný tag odšťavňovač) 7 months ago
sass Navigation refactoring 6 months ago
static Oprava a optimalizace fontů 11 months ago
templates Vyhledávání jako samostatná sekce 6 months ago
.drone.yml Update drone config and bump Zola to 0.17.2 6 months ago
.gitignore Clean .gitignore 9 months ago
config.toml Nová adresa Git repozitáře 12 months ago