receptty.org/readme.md
2024-01-05 20:25:56 +01:00

941 B

Webové stránky s recepty postavené na generátoru Zola.

Příprava pro vývoj

  1. Nainstalovat Zolu
  2. Naklonovat repozitář, například git clone git@git.0x45.cz:em/receptty.org.git
  3. Spustit Zolu pro vývoj: zola serve, nebo vygenerovat statické HTML: zola build

Jak přidat recept

Ve složce content stačí vytvořit novou složku. Její název bude zároveň URL budoucího receptu. Ve složce s receptem musí být soubor index.md, který obsahuje header:

+++
title = "Název receptu"
date = 2024-01-01
author = "Autor"

[taxonomies]
kategorie = ["category"]
tagy = ["tag1", "tag2"]

[extra]
portions = "1"
time = "120"
source = "Název zdroje"
source_url = "URL zdroje"
+++

Taxonomie a metadata v sekci [extra] jsou nepovinná. Součástí složky může být zároveň obrázek s názvem img.jpg, který se použije pro náhled receptu.