receptty.org/templates
Emil Miler b2de34dc0c
All checks were successful
continuous-integration/drone/push Build is passing
Oprava whitespace overflow v background-image
2023-11-09 10:36:59 +01:00
..
kategorie Seznam tagů z kategorie 2022-08-19 18:19:30 +02:00
tagy Změna závislostí šablon na base.html 2022-04-11 22:41:59 +02:00
base.html OpenGraph pro jednotlivé recepty 2023-11-09 10:20:32 +01:00
index.html Změna závislostí šablon na base.html 2022-04-11 22:41:59 +02:00
macros.html Oprava whitespace overflow v background-image 2023-11-09 10:36:59 +01:00
page.html OpenGraph pro jednotlivé recepty 2023-11-09 10:20:32 +01:00
search.html Odstranění redundantního .toLowerCase() 2022-12-12 15:05:03 +01:00